Home

Lectori Salutem,

 

 

Jaren geleden was ik op zoek naar gelijkgezinden, mensen die bereid waren om zich in te zetten voor hun medemens en hiervoor geen erkenning verlangden.

 

Ook zocht ik een plaats waar ik tot rust zou komen, mijn intellectuele honger kon stillen en boeiende gesprekken kon aangaan met respect voor elkaars opinie.

 

Een vrijmetselaar, die al enige tijd oog had voor mijn zoektocht, introduceerde mij in zijn loge. Sindsdien ontmoette ik begrippen als inwijding, symboliek en broederlijkheid.

 

Over de vrijmetselarij is al veel geschreven. Het ligt dus niet in onze bedoeling om op onze site een exhaustieve bespreking te geven van de oorsprong en de inhoud van de vrijmetselarij ; hiervoor kan U gespecialiseerde boeken raadplegen.

 

Wel willen wij U een kijk geven op wie wij zijn en hoe wij werken. Doordat de vrijmetselarij een besloten gennootschap is, doen er nogal wat verhalen de ronde. Wij willen U op deze site realiteit scheiden van fantasie en U een objectief beeld geven van wat de vrijmetselarij werkelijk inhoudt.

 

Zij die zich aangetrokken voelen tot de vrijmetselarij willen wij een doordachte keuze laten maken. Het ma├žonnieke landschap is zeer breed, niet alleen het door het evidente onderscheid tussen regulier en irregulier. Zowel de leden die een loge samenstellen als de wijze waarop zij werken, geven iedere werkplaats een eigen identiteit. Die identiteit zal U in onze site kunnen terugvinden.

 

Ook U wensen wij een boeiende zoektocht.

 

Fides et Amor

Reguliere Vrijmetselarij in Gent

Wij maken geen gebruik van cookies en houden ook geen browser noch bezoekersgegevens bij.